Organizátoři Šumperk

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ ŠUMPERK

Úřad práce České republiky je správním úřadem s celostátní působností a je organizační složkou státu. Úřad práce ČR byl zřízen dnem 1. 4. 2011, zákonem č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Ministerstvo práce a sociálních věcí řídí Úřad práce ČR a je jeho nadřízeným správním úřadem.

 

VÍCE INFORMACÍ NA: www.uradprace.czOKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ŠUMPERK

Od roku 1993 je Okresní hospodářská komora Šumperk střešní organizací pro podnikatele na území okresu Šumperk. Poskytuje služby pro podnikatele, vytváří příležitosti pro podnikání a prosazuje společné zájmy svých členů na úrovni okresu. Prostřednictvím partnerství s Hospodářskou komorou ČR se podílí na podpoře a kultivaci podnikatelského prostředí v ČR.

 

Kontakt:

Ing. Lenka Šimková, poveřená vedením OHK Šumperk

E: simkova@ohk-sumperk.cz

M: 608 462 301

Adresa:  Jílová, 1550/1, 787 01 Šumperk

 

 

VÍCE INFORMACÍ NA: www.ohk-sumperk.czSVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY

Svaz průmyslu a dopravy ČR je nestátní, dobrovolnou, nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v ČR.

SP ČR je největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu. Minulý rok oslavil 100 let své existence, svou tradicí navazuje na Český svaz průmyslníků založený v roce 1918. Je tzv. povinným připomínkovým místem k návrhům mnoha právních předpisů ovlivňujících hospodářskou, sociální a environmentální legislativu. Jeho posláním je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné a individuální zájmy svých členů, a to také v rámci evropských a mezinárodních organizací.

 

Své priority definuje a hájí v těchto oblastech: legislativní proces a právní prostředí; podmínky pro investice; trh práce; vzdělávání; výzkum, vývoj a inovace; rozvoj digitální ekonomiky; energetická politika; doprava; životní prostředí; podpora exportu; daně; fondy EU a Evropská unie. V Olomouckém kraji Svaz průmyslu a dopravy ČR sdružuje zaměstnavatele z různých průmyslových odvětví, například strojírenského, automobilového, elektrotechnického, chemického, dopravy a logistiky, informačních technologií, kovodělného, hutního, cementářského a dalších. Hlavním úkolem regionálního zastoupení je monitorovat a hájit zájmy a potřeby členské základny v Olomouckém kraji a na základě toho iniciovat a rozvíjet spolupráci se státní správou, samosprávou, vzdělávacími institucemi a dalšími regionálními organizacemi.

 

Burzy práce a vzdělání v Olomouckém kraji jsou příkladem takovéto regionální aktivity Svazu a dobrým příkladem spolupráce s regionálními partnery ve prospěch zaměstnavatelů a odborného školství. Více informací o Svazu průmyslu a dopravy ČR najdete na www.spcr.cz.

 

Kontakt na regionální zastoupení Svazu průmyslu a dopravy:

Richard Koubek, regionální manažer

E: rkoubek@spcr.cz

M: 733 643 511

Adresa: Kosmonautů 8, 779 00 Olomouc