Program Jeseník

PROGRAM 2024 

(Bude aktualizováno) 

 

Ostatní

PRACOVNÍ LISTY PRO ŽÁKY ZŠ - PRŮVODCE PŘI VOLBĚ POVOLÁNÍ

Pro žáky 8. a 9. tříd základních škol připravilo Informační a poradenské středisko Úřadu práce ČR v Olomouci pracovní listy, které pomohou žákům s rozhodováním při výběru povolání. Pracovní listy budou obsahují důležité informace ohledně sebepoznání, trhu práce a výběru střední školy. Navedou tak žáka různými úkoly, informacemi a doporučenými zdroji ke správnému postupu při výběru vhodného povolání.  

 

SETKÁNÍ VÝCHOVNÝCH PORADCŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Každoročně pořádá Úřad práce ČR - KoP Jeseník ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou v Jeseníku setkání výchovných poradců místních základních škol.  Setkání v roce 2023 se uskutečnilo v Září.