Nejčastější otázky a odpovědi

Jsme velká firma a chceme se prezentovat na burze – jak máme postupovat?

Významní zaměstnavatelé (působící v Olomouckém kraji) jsou každý rok během dubna kontaktováni pracovnicemi Úřadu práce ČR a je jim účast na burze nabídnuta (v Olomouci se jedná o zaměstnavatele s více než 80 – 100 zaměstnanci, v ostatních okresech jsou oslovováni i menší zaměstnavatelé). V případě, že Vám účast dosud nebyla nabídnuta, kontaktujte, prosím, organizátory burzy (viz záložka Kontakty) v tom městě, kde máte zájem vystavovat – a to nejlépe e-mailem (pošlete, prosím, název firmy, počet zaměstnanců a důvod, proč máte zájem na burze vystavovat). Organizátoři Vám potom sdělí, zda je v daném místě na burze ještě volná výstavní kapacita a případně Vám pošlou heslo nutné pro vyplnění online přihlášky (viz Pro vystavovatele Přihlášení).

 

Jsme střední škola a chceme se představit na burze žákům základních škol – jak se můžeme přihlásit?

Střední školy se nemohou na žádnou z burz přihlásit samy – posílají přihlášku pouze na základě pozvání organizátorů burzy, kteří je osloví v případě, že si je uvedl některý zaměstnavatel v přihlášce. (Zaměstnavatelé ve své přihlášce na burzu přímo vyjmenovávají školy, se kterými spolupracují a chtějí je přizvat k účasti na burze). Organizátoři burz si zároveň vyhrazují možnost z kapacitních důvodů upřednostnit pouze ty školy, jejichž účast si vyžádalo více zaměstnavatelů. Nicméně pokud Vaše střední škola nabízí atraktivní nebo ojedinělý studijní obor, je schopna připravit pro návštěvníky zajímavou prezentaci nebo doprovodný program, kontaktujte, prosím, organizátory burzy (viz záložka Kontakty) v tom městě, kde máte zájem vystavovat – a to nejlépe e-mailem (pošlete, prosím, název a adresu školy, důvod, proč máte zájem na burze vystavovat a stručně popište, jakou formou se chcete prezentovat a jaký doprovodný program jste případně schopni zajistit). Organizátoři Vám potom sdělí, zda souhlasí s účastí Vaší školy a je na burze ještě volná výstavní kapacita (a případně Vám pošlou heslo nutné pro vyplnění online přihlášky (viz Pro vystavovatele Přihlášení).

 

Jsme vysoká škola a máme zájem na burze vystavovat – co pro to máme udělat?

Vysoké školy se nemohou na žádnou z burz přihlásit samy – posílají přihlášku pouze na základě pozvání organizátorů burzy, kteří je osloví v případě, že si je uvedl některý zaměstnavatel v přihlášce. (Zaměstnavatelé ve své přihlášce na burzu přímo vyjmenovávají školy, se kterými spolupracují a chtějí je přizvat k účasti na burze). Nicméně pokud Vaše vysoká škola nabízí atraktivní nebo ojedinělý studijní obor a po Vašich absolventech je vysoká poptávka na trhu práce, kontaktujte, prosím, organizátory burzy (viz záložka Kontakty) v tom městě, kde máte zájem vystavovat – a to nejlépe e-mailem (pošlete, prosím, název a adresu školy, důvod, proč máte zájem na burze vystavovat a stručně popište, jakou formou se chcete prezentovat). Organizátoři Vám potom sdělí, zda souhlasí s účastí Vaší školy a je na burze ještě volná výstavní kapacita a případně Vám pošlou heslo nutné pro vyplnění online přihlášky (viz Pro vystavovatele Přihlášení).

 

Pro koho jsou burzy určeny?

Burzy práce a vzdělání jsou určeny pro každého, kdo v současnosti hledá práci nebo uvažuje o změně dosavadního zaměstnání, příp. zvažuje doplnit si vzdělání nebo se rekvalifikovat. Další hlavní cílovou skupinou jsou žáci posledních ročníků základních škol, kteří zanedlouho budou rozhodovat o svém budoucím učebním nebo studijním oboru. Burzy jsou také velmi důležité pro stávající studenty středních a vysokých škol, kteří mají možnost na jednom místě kontaktovat desítky zaměstnavatelů a mohou se poptat na možnost budoucího pracovního uplatnění, případně si domluvit již nyní různé brigády, stáže nebo spolupráci při zpracování závěrečných školních prací apod. Burzy by si neměli nechat ujít ani ti, kteří se na volbě povolání nějakým způsobem podílejí - ať už jsou to rodiče teenagerů nebo výchovní poradci ze základních a středních škol.

Organizátoři burz práce a vzdělání připravují každý rok bohatý doprovodný program, takže burzy mohou zdarma navštívit a užít si je všichni hraví a zvídaví ve věku od (zhruba) 9 do 99 let!

 

Platí zaměstnavatelé za prezentaci na burze nějaký poplatek?

Ano, od vystavovatelů je vybírán jednorázový poplatek na pokrytí nákladů na uspořádání burzy (nájem a úprava výstavních prostor, pronájem stolů a židlí pro zaměstnavatele a vybrané školy, propagace, občerstvení pro vystavovatele, spotřeba energie, úklid, doprovodný program, parkovací karty apod.). Nabídka služeb a výše účastnického poplatku se liší v závislosti na vybrané burze (od 2 000 Kč v Jeseníku do 5 000 Kč + DPH v ostatních okresech). Vystavující střední a vysoké školy platí symbolický poplatek od 0 do 1 000 Kč.

Výše poplatků jsou kalkulovány tak, aby pokryly přímé náklady na uspořádání burzy. Případný přebytek je převeden do dalších ročníků na pokrytí mimořádných výdajů nebo zvýšených cen služeb.

 

Kde zjistím, které firmy budou na burze vystavovat?

Seznam letošních vystavovatelů se vyvěšuje na web (pod záložkami jednotlivých burz) od června a je pak pravidelně aktualizován až do konání příslušné burzy. Na přelomu měsíce září/říjen zde naleznete i mapky expozic.

Dobrým vodítkem pro vás mohou být seznamy (příp. katalogy) vystavovatelů z předešlých ročníků, které najdete v sekci Soubory ke stažení u jednotlivých měst.

 

Jsem vystavovatel na burze a chtěl bych se ještě více zviditelnit – jaké jsou možnosti?

Na většině burz probíhá na vybraných stáncích vystavovatelů soutěž pro žáky základních škol – můžete se do této soutěže zapojit a zvýšit tak návštěvnost Vašeho stánku (zapojení zaměstnavatelé pak přispějí do soutěže věcnými cenami pro vylosované výherce; ceny výhercům předává přímo zástupce zaměstnavatele).

Organizátoři některých burz organizují další soutěže na sociálních sítích – opět je zde možnost zapojit se a věnovat do soutěže věcnou odměnu (propagace dárců odměn).

K většině burz je vydáván Katalog vystavovatelů – do vybraného katalogu můžete umístit kromě standardního medailonku firmy placený inzerát (celostránkový, příp. na půl stránky). Výtěžek z inzerce je pak použit na tisk katalogu – navýšení počtu kusů, kvalitnější papír, přebal apod.

Dalšími možnostmi jsou rozšíření stánku zaměstnavatele o různé zajímavé interaktivní prvky a exponáty, nabídka různých služeb a atrakcí pro návštěvníky, zapojení se do doprovodného programu. Pokud má vystavovatel možnost propagace burz v širším měřítku, lze se domluvit i na mediálním partnerství. Své návrhy na větší prezentaci, případně spolupráci, napište, prosím, do přihlášky nebo pošlete volnou formou organizátorům příslušné burzy.

Vítáme každou iniciativu na zpestření programu a zvýšení atraktivity burzy pro návštěvníky!

 

Může se zaměstnavatel zúčastnit více burz? Pokud ano, dostane nějakou slevu z účastnického poplatku?

Ano, burzy se konají v různých termínech, takže v případě zájmu se může jeden zaměstnavatel zúčastnit více nebo všech pěti burz (pokud bude splňovat podmínky všech organizačních týmů v jednotlivých městech).

Organizátoři jednotlivých burz jsou v úzkém kontaktu a využívají synergických efektů vzájemné spolupráce, ale každá burza má samostatný účet a rozpočet – z toho důvodu slevu za vícenásobnou účast nemohou organizátoři poskytnout.

 

Jsou na různých burzách v jednotlivých městech stejní vystavovatelé?

Ne, většina burz má regionální charakter – tj. jsou na nich zastoupeni převážně zaměstnavatelé se sídlem ve městě (okrese), kde se burza koná. Nicméně někteří zaměstnavatelé se hlásí na více burz, takže při návštěvě více burz se můžete setkat s vybranými zaměstnavateli opakovaně. Burza práce a vzdělání v Olomouci má pak výrazně krajský charakter – najdete zde nejvýznamnější zaměstnavatele z celého kraje. Aktuální seznamy vystavovatelů na burzách najdete v záložkách u jednotlivých měst, případně z předešlých ročníků v Souborech ke stažení.

 

Můžu si někde na burze odložit batoh, případně jaké jsou možnosti občerstvení?

Na většině burz si mohou návštěvníci zakoupit nějaké občerstvení, někde je možnost domluvit se na odložení zavazadel, příp. bund a kabátů. Konkrétní podrobnosti hledejte, prosím, v Základních informacích u jednotlivých burz, případně kontaktujte přímo organizátory (viz záložka Kontakty).