O BURZÁCH

Informace Burzapav

O BURZÁCH PRÁCE A VZDĚLÁNÍ ANEB „HLEDEJTE PRÁCI TAM, KDE SKUTEČNĚ JE“
Burzy jsou společným projektem kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR, hospodářských komor v Olomouckém kraji a regionálního zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR v Olomouci.

Základním společným cílem organizátorů je umožnit bezprostřední kontakt s regionálními zaměstnavateli a středními odbornými školami, bezprostřední sdílení aktuálních informací o situaci na trhu práce, osvěta veřejnosti a rozvoj interaktivního kariérního poradenství, propagace odvětví, oborů a profesí důležitých pro hospodářství Olomouckého kraje.

Nabídka Burzapav

BURZY PRÁCE A VZDĚLÁNÍ NABÍZÍ

 • přehlídky významných zaměstnavatelů Olomouckého kraje
 • přehlídky středních a vysokých škol
 • bezplatnou poradenskou činnost Úřadu práce ČR, popř. i jiných organizací
 • soutěže pro žáky a studenty o hodnotné ceny
 • venkovní expozice
 • interaktivní exponáty
 • doprovodné programy (workshopy, živé knihovny povolání, průvodcovství škol aj.)
Ucast Burzapav

ÚČAST NA BURZÁCH MŮŽE BÝT PROSPĚŠNÁ TOMU, KDO

 • hledá práci
 • zajímá se o trh práce
 • stojí před volbou povolání
 • přemýšlí nad doplněním či změnou kvalifikace
Cíl Burzapav

CÍL BURZ
Cílem těchto akcí je představit klíčové regionální zaměstnavatele, seznámit veřejnost s možnostmi pracovního uplatnění různých kvalifikovaných profesí na trhu práce a pomoc žákům základních škol (příp. studentům středních a vysokých škol) při výběru vhodnho oboru studia nebo již přímo pracovního místa.

Burza je otevřena seriózním zaměstnavatelům působícím v regionu, kteří poptávají technické, řemeslné a jiné odborné profese, nebo reprezentují odvětví důležité pro region, včetně služeb.

Historie Burzapav

HISTORIE BURZ

První burza proběhla z popudu zástupců významných zaměstnavatelů na sklonku roku 2014 v Olomouci. K Olomouci se postupně přidala i další okresní města v Olomouckém kraji.

Víte, že za vznikem burz stojí Regionální sektorová dohoda Olomouckého kraje pro elektrotechnické odvětví? A právě při prvním kulatém stole budoucích signatářů regionální sektorové dohody dne 18. 9. 2014 došlo k podnětu uspořádat společnou prezentaci zaměstnavatelů a středních škol. Tento podnět byl vyslyšen a Burzy práce a vzdělání v Olomouckém kraji dodnes představují nejen skvělý příklad spolupráce v rámci regionální sektorové dohody, ale především dodnes zviditelňují, oceňují a oslavují odborně zaměřené obory vzdělávání a důležité profese od technických, přes řemeslné, až po ty ze sektoru služeb.

O této a dalších v našem regionu aktivních sektorových dohodách se můžete více dočíst ZDE.

Současnost Burzapav

SOUČASNOST BURZ
Burzy práce a vzdělání v Olomouckém kraji jsou interaktivními přehlídkami významných zaměstnavatelů z nejrůznějších odvětví a středních a vysokých škol, které nabízejí vzdělání v perspektivních oborech. Burzy se konají každý rok na podzim (v období září – říjen) v jednotlivých okresních městech a v krajském městě Olomouci. Více informací naleznete v jednotlivých záložkách burz.


BURZY JSOU OTEVŘENY ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI A VSTUP PRO NÁVŠTĚVNÍKY JE ZDARMA.