O BURZÁCH

Informace Burzapav

O BURZÁCH PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ ANEB „HLEDEJTE PRÁCI TAM, KDE SKUTEČNĚ JE“
Burzy jsou společným projektem kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR, hospodářských komor v Olomouckém kraji a regionálního zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR v Olomouci.

Základním společným cílem organizátorů je umožnit bezprostřední kontakt s regionálními zaměstnavateli a středními odbornými školami, bezprostřední sdílení aktuálních informací o situaci na trhu práce, osvěta veřejnosti a rozvoj interaktivního kariérního poradenství, propagace odvětví, oborů a profesí důležitých pro hospodářství Olomouckého kraje.

Nabídka Burzapav

BURZY PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ NABÍZÍ

 • přehlídky významných zaměstnavatelů Olomouckého kraje
 • přehlídky středních a vysokých škol
 • bezplatnou poradenskou činnost Úřadu práce ČR, popř. i jiných organizací
 • soutěže pro žáky a studenty o hodnotné ceny
 • venkovní expozice
 • interaktivní exponáty
 • doprovodné programy (workshopy, živé knihovny povolání, průvodcovství škol aj.)
Ucast Burzapav

ÚČAST NA BURZÁCH MŮŽE BÝT PROSPĚŠNÁ TOMU, KDO

 • hledá práci
 • zajímá se o trh práce
 • stojí před volbou povolání
 • přemýšlí nad doplněním či změnou kvalifikace
Cíl Burzapav

CÍL BURZ
Cílem těchto akcí je představit klíčové regionální zaměstnavatele, seznámit veřejnost s možnostmi pracovního uplatnění různých kvalifikovaných profesí na trhu práce a pomoc žákům základních škol (příp. studentům středních a vysokých škol) při výběru vhodnho oboru studia nebo již přímo pracovního místa.

Burza je otevřena seriózním zaměstnavatelům působícím v regionu, kteří poptávají technické, řemeslné a jiné odborné profese, nebo reprezentují odvětví důležité pro region, včetně služeb.

Historie Burzapav

HISTORIE BURZ

První burza proběhla z popudu zástupců významných zaměstnavatelů na sklonku roku 2014 v Olomouci. K Olomouci se postupně přidala i další okresní města v Olomouckém kraji.

Za vznikem burz stojí Regionální sektorová dohoda Olomouckého kraje pro elektrotechnické odvětví. Při prvním kulatém stole budoucích signatářů regionální sektorové dohody dne 18. 9. 2014 došlo k podnětu uspořádat společnou prezentaci zaměstnavatelů a středních škol. Burzy práce a vzdělávání v Olomouckém kraji dodnes především zviditelňují, oceňují a oslavují odborně zaměřené obory vzdělávání a důležité profese. Více se můžete dočíst ZDE.

Současnost Burzapav

SOUČASNOST BURZ
Burzy práce a vzdělávání v Olomouckém kraji jsou interaktivními přehlídkami významných zaměstnavatelů z nejrůznějších odvětví a středních a vysokých škol, které nabízejí vzdělávání v perspektivních oborech. Burzy se konají každý rok na podzim (v období září – říjen) v jednotlivých okresních městech a v krajském městě Olomouci. Více informací naleznete v jednotlivých záložkách burz.

 

BURZY JSOU OTEVŘENY ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI A VSTUP PRO NÁVŠTĚVNÍKY JE ZDARMA.