Program Olomouc

Program Burzy práce a vzdělání Olomouc 2022 bude aktualizován do konání akce.

 

Venkovní expozice 

 

Živá knihovna povolání

Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3

Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6

 

ŽKP je náhrada oborových dnů, které byly zrušené v předešlém roce kvůli pandemii. Na organizaci se podílí Místní akční plán vzdělávání Olomouc. 

 

Místní akční plán vzdělávání Olomouc (MAP Olomouc)

MAP Olomouc je projekt zaměřený na předškolní a základní vzdělávání ve městě Olomouc a obci Bystročice. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol, neformálního vzdělávání a rodiči. Jedním z hlavních výstupů projektu je zpracovaný strategický dokument místního akčního plánu vzdělávání, který vzniká na základě diskuse a spolupráce dotčených subjektů v daném území, stanovuje vize a strategické cíle ve vzdělávání. Součástí je i podrobná analytická část vzdělávání a akční plány na jednotlivé roky. Jedním ze strategických cílů je podpora polytechniky, podnikavosti a kreativity u dětí a žáků a podpora kariérového poradenství na školách. V minulosti v této oblasti již proběhlo řada aktivit, seminářů a projektových dnů zaměřených jak na pedagogy, tak i na samotné děti. Více informací o projektu a o všech realizovaných aktivitách včetně poslední verze strategického dokumentu najdete na webu https://map.olomouc.eu/. Sledovat nás také můžete na facebooku @mapolomouc.cz.  

 

 

Workshop

 • otevřený workshop - můžete přijít na téma, které Vás zajímá a kdykoliv z workshopu odejít
 • 15 minutové přednášky na témata z oblasti kariérového poradenství a trhu práce
 • workshop je vhodný pro absolventy, ale i rodiče žáků, učitele, ředitele, zástupce vystavujících a širokou veřejnost
 • dva bloky konání (dopolední i odpolední program se opakuje)

 

Harmonogram účinkujících: 

 

9:30  a 13:30 hod.  Informační a poradenské středisko Úřadu práce ČR - možnosti absolventa ve světě vzdělávání a práce

 Jsi student v posledním ročníku střední školy a nevíš co dál? Nevíš jak si vybrat vysokou školu nebo tě to táhne do zaměstnání? A co alternativní možnosti jako je dobrovolnictví? A co když tu maturitu/závěrečnou zkoušku nezvládneš? Tak s tím ti poradí kariérový poradce IPS. IPS je kariérové centrum, které pomáhá nejen žákům a studentům, ale široké veřejnosti v otázkách kariéry. IPS poradí, jaké obory jsou na trhu práce žádané, pomůže ti s úpravou životopisu a s hledáním první práce. Služby IPS jsou zdrarma a jsou pro všechny!

 

9:50 a 13:50 hod. Evropské služby zaměstnanosti Úřadu práce ČR - práce v zahraničí 

Přemýšlíte o práci v zahraničí?

Evropské služby zaměstnanosti (EURES) poskytují bezplatně informace a poradenství všem zájemcům o práci v zemích EU, EHP a ve Švýcarsku. Poradce EURES najdete na vybraných pobočkách Úřadu práce ČR.

•           Databáze volných míst

•           Jak hledat práci, na co se připravit, na co si dát pozor

•           Životní a pracovní podmínky v jednotlivých zemích, povinné registrace

www.uradprace.cz/eures

www.eures.europa.eu

 

 

10:10 a 14:10 hod. Dům zahraniční spolupráce - programy Erasmus+ a Evropský sbor solidarity - možnosti mobilit pro mladé

Vyjeď od světa, poznej sám sebe! Prezentace o možnostech mobilit pro mladé.   
Osobní zahraniční zkušenost je k nezaplacení a změní ti život! Přijď si poslechnout, jaké jsou možnosti mobilit pro mladé. Vyjet můžeš přes programy Erasmus+ a Evropský sbor solidarity, a to i když zrovna nestuduješ na vysoké. Možná zjistíš, že je to jednodušší, než sis myslel/a. Můžeš vyjet na krátkodobé výměny mládeže, nebo se stát evropským dobrovolníkem třeba až na rok. Ti, co odhodili obavy a šli do toho, se shodnou na tom, že vyjet na zkušenou do zahraničí bylo jedno z nejlepších životních rozhodnutí a rozhodně to stálo za to! 

 

 

10:30 a 14:30 hod. Czechitas z.ú. - Jak fungovat bezpečně v online světě 

Nezisková organizace Czechitas, která vzdělává ženy a děti v oblasti digitálních technologií se bude věnovat tématu bezpečnosti v online světě. Zjistíte, jak silné je vaše heslo, dostanete tipy na efektivní zabezpečení vašich e-mailových adres a dalších účtů, které v online prostředí používáte. Dozvíte se také, co je to phishing, jak ho rozpoznat a co nikdy nesdílet na internetu a proč to nedělat.  
 
 

 

10:50 a 14:50 hod. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje - Povolání policista = celoživotní poslání

Policie České republiky je jedním z největších a nejstabilnějších zaměstnavatelů v České republice. V současné době přijímáme nové policisty, nabízíme dlouhodobou práci, která má opravdový smysl a kde najdete široké možnosti uplatnění. Chcete mít přehled o tom, co se děje ve Vašem městě a jací lidé v něm žijí? Chcete přispět k pořádku v ulicích a k tomu, aby se Vaše rodina, přátelé a známí cítili bezpečně? Kontaktujte naše oddělení náboru: nabor.olomouc@pcr.cz.

 

 

11:10 a 15:10 hod. Univerzita obrany - více než vysoká škola 

Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v České republice. Vzdělává vojenské profesionály pro Armádu ČR a připravuje také civilní odborníky pro bezpečnostní systém státu a obranný průmysl. Během studia je možné získat titul Bc., Mgr., Ing., MUDr., MDDr. i Ph.D. a to na třech fakultách: technické, manažerské a zdravotnické. Fakulty vojenských technologií, Fakultě vojenského leadershipu a Fakultě vojenského zdravotnictví. Vojenští studenti jsou zároveň vojáci z povolání s řadou benefitů.

 

 

11.30 a 15.30 hod. Univerzita Palackého v Olomouci – Příklady dobré praxe aneb moderní podoba polytechnického vzdělávání na základních školách je zde!

Pedagogická veřejnost ví, že probíhají tzv. Velké revize RVP (https://velke-revize-zv.rvp.cz/), jejichž výsledkem bude nová podoba vzdělávání na školách v ČR. Je z pohledu budoucnosti rozvoj zručnosti dětí podstatný a jak ho realizovat? Je technická výchova jen pro chlapce nebo i pro děvčata? A co v zahraničí, též mají ve školách pracovní vyučování? Jak začlenit „pracovky“ do ŠVP? Účastníci nejen že získají odpovědi na uvedené otázky, ale budou moci diskutovat o aktuálních podmínkách ve školách. Získají též spoustu metodických námětů, jak učit „pracovky“, aby děti bavily. Jeden z lektorů, účastnící se diskuse, bude učitel působící na základní škole. Bude prezentovat vlastní zkušenost s rozvojem zručnosti dětí na jejich škole. Diskuse je doprovázena možností inspirovat se na praktických workshopech přímo na burze.  Určeno pro učitele a ředitele základních škol.

 

 

 

11.50 a 15.50 hod. Edwards, s. r. o. – Budoucí zaměstnance vtahujeme do světa vakua již na ZŠ a SŠ

Jak může firma podpořit zájem studentů o technické obory? Edwards zvolil různé cesty - poskytuje školám technické vybavení, zve studenty na exkurze a odborné přednášky, nabízí jim stipendijní a absolventské programy a pracovní uplatnění formou odborných praxí, brigád a stáží.

 

 

 

12.10 a 16.10 hod. Inovační centrum Olomouckého kraje – platforma NašlápnuTO

Inovační centrum Olomouckého kraje propojuje svět vědy, výzkumu, inovací s businessem.  Pod vlastní platformou NašlápnuTO, prostřednictvím motivačních přednášek a workshopů podporujeme studenty v podnikavosti, kreativitě. Pomáháme začínajícím podnikatelům rozvíjet podnikatelský nápad, pomocí konzultačních služeb a mentoring startupů, případné navázání na investora. 

 

 

Soutěže pro žáky a studenty

Soutěže na stáncích vystavovatelů

 • celkem 35 stánků, kde mohou žáci a studenti soutěžit o ceny
 • seznam vystavovatelů, kde probíhá soutěž najdete v soutěžním lístku
 • pro účast v soutěži je nutné zúčastnit se 3 soutěží
 • losování v časech 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15 a 15:15 hod., kdy v každém čase bude vylosováno minimálně 10 výherců
 • seznam vystavovatelů, kteří darují ceny do soutěží 

 

Instagramová soutěž o dron (dron s GPS - SJ R/C SJ70w)
 • soutěž bude probíhat na Burze práce a vzdělání dne 13.10.2022 na Výstavišti Flora
 • úkolem je navštívit stánek firmy Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o., splnit úkol na stánku a vyplnit los totožný na instagramový příspěvek @BurzaPaV
 • losování vítěze bude v 16:00 hod. na pódiu pavilonu A
 • pro předání musí mít soutěžící číselný los totožný s uveřejněným číslem na instagramovém příspěvku a musí prokázat, že je žák/student (žákovská kniha, index, aj.)
 • podrobné podmínky soutěže najdete ZDE
 • Instagramový příspěvek soutěže ZDE(@burzapav) nebo můžete využít QR code 

 
Za cenu do soutěže děkujemě firmě Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o.
 

Nabídky vystavovatelů pro školy

Již každoročně pro návštěvníky burzy zpracováváme souhrnný dokument, který obsahuje rozlišnou nabídku vystavovatelů pro žáky a studenty. V přiloženém souboru najdete např. exkurze, praxe, brigády, dny otevřených dveří aj.

 • ZDE najdete brzy nabídku vystavovatelů pro školy
 

Pohovory nanečisto 

Na vybraných stáncích vystavovatelů si může student či zájemce z řad široké veřejnosti zkusit pohovor s personalisty.  Díky pohovorům nanečisto získají zájemci cennou zpětnou vazbu, kterou mohou využít při skutečném přijímacím pohovoru.

Pohovory nanečisto si můžete zkusit na vybraných stáncích:

 

 • Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
 • další zapojené stánky uveřejníme již brzy