Program Olomouc

 

Doprovodný program burzy se připravuje. Aktuální informace naleznete níže.

 

Venkovní expozice 

 

Živá knihovna povolání

 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc

 

 

Místní akční plán vzdělávání Olomouc (MAP Olomouc)

MAP Olomouc je projekt zaměřený na předškolní a základní vzdělávání ve městě Olomouc a obci Bystročice. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol, neformálního vzdělávání a rodiči. Jedním z hlavních výstupů projektu je zpracovaný strategický dokument místního akčního plánu vzdělávání, který vzniká na základě diskuse a spolupráce dotčených subjektů v daném území, stanovuje vize a strategické cíle ve vzdělávání. Součástí je i podrobná analytická část vzdělávání a akční plány na jednotlivé roky. Jedním ze strategických cílů je podpora polytechniky, podnikavosti a kreativity u dětí a žáků a podpora kariérového poradenství na školách. V minulosti v této oblasti již proběhlo řada aktivit, seminářů a projektových dnů zaměřených jak na pedagogy, tak i na samotné děti. Více informací o projektu a o všech realizovaných aktivitách včetně poslední verze strategického dokumentu najdete na webu https://map.olomouc.eu/. Sledovat nás také můžete na facebooku @mapolomouc.cz.  

 

 

 

Soutěže pro žáky a studenty

Soutěže na stáncích vystavovatelů

  • stánky, kde mohou žáci a studenti soutěžit o ceny
  • seznam vystavovatelů, kde probíhá soutěž najdete v soutěžním lístku v den konání akce
  • pro účast je nutné zúčastnit se 3 soutěží
  • losování v časech 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15 a 15:15 hod.
  • seznam vystavovatelů, kteří darují ceny do soutěží bude doplněn

 

 

Nabídky vystavovatelů pro školy

Již každoročně pro návštěvníky burzy zpracováváme souhrnný dokument, který obsahuje rozlišnou nabídku vystavovatelů pro žáky a studenty. V přiloženém souboru najdete např. exkurze, praxe, brigády, dny otevřených dveří aj.

  • nabídky vystavovatelů z roku 2022 najdete ZDE, pro letošní rok bude doplněno před konáním akce

 

Katalog Burzy práce a vzdělávání Olomouc

Již každoročně pro návštěvníky burzy zpracováváme katalog, který obsahuje seznam vystavovatelů, orientační plánek a doprovodný program společně s užitečnými odkazy. 

 

  • katalog 2022 najdete ZDE, pro letošní rok bude doplněno před konáním akce