Program Olomouc

 

Venkovní expozice 

 

Živá knihovna povolání

Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3

Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6

 

ŽKP je náhrada oborových dnů, které byly zrušené v předešlém roce kvůli pandemii. Na organizaci se podílí Místní akční plán vzdělávání Olomouc. 

 

Místní akční plán vzdělávání Olomouc (MAP Olomouc)

MAP Olomouc je projekt zaměřený na předškolní a základní vzdělávání ve městě Olomouc a obci Bystročice. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol, neformálního vzdělávání a rodiči. Jedním z hlavních výstupů projektu je zpracovaný strategický dokument místního akčního plánu vzdělávání, který vzniká na základě diskuse a spolupráce dotčených subjektů v daném území, stanovuje vize a strategické cíle ve vzdělávání. Součástí je i podrobná analytická část vzdělávání a akční plány na jednotlivé roky. Jedním ze strategických cílů je podpora polytechniky, podnikavosti a kreativity u dětí a žáků a podpora kariérového poradenství na školách. V minulosti v této oblasti již proběhlo řada aktivit, seminářů a projektových dnů zaměřených jak na pedagogy, tak i na samotné děti. Více informací o projektu a o všech realizovaných aktivitách včetně poslední verze strategického dokumentu najdete na webu https://map.olomouc.eu/. Sledovat nás také můžete na facebooku @mapolomouc.cz.  

 

 

Workshop

 • otevřený workshop - můžete přijít na téma, které Vás zajímá a kdykoliv z workshopu odejít
 • 15 minutové přednášky na témata z oblasti kariérového poradenství a trhu práce
 • workshop je vhodný pro absolventy, ale i rodiče žáků, učitele, ředitele, zástupce vystavujících a širokou veřejnost
 • dva bloky konání (dopolední i odpolední program se opakuje)

 

Harmonogram účinkujících: 

 

9:30  a 13:30 hod.  Informační a poradenské středisko Úřadu práce ČR - možnosti absolventa ve světě vzdělávání a práce

 Jsi student v posledním ročníku střední školy a nevíš co dál? Nevíš jak si vybrat vysokou školu nebo tě to táhne do zaměstnání? A co alternativní možnosti jako je dobrovolnictví? A co když tu maturitu/závěrečnou zkoušku nezvládneš? Tak s tím ti poradí kariérový poradce IPS. IPS je kariérové centrum, které pomáhá nejen žákům a studentům, ale široké veřejnosti v otázkách kariéry. IPS poradí, jaké obory jsou na trhu práce žádané, pomůže ti s úpravou životopisu a s hledáním první práce. Služby IPS jsou zdrarma a jsou pro všechny!

 

9:50 a 13:50 hod. Evropské služby zaměstnanosti Úřadu práce ČR - práce v zahraničí 

Přemýšlíte o práci v zahraničí?

Evropské služby zaměstnanosti (EURES) poskytují bezplatně informace a poradenství všem zájemcům o práci v zemích EU, EHP a ve Švýcarsku. Poradce EURES najdete na vybraných pobočkách Úřadu práce ČR.

•           Databáze volných míst

•           Jak hledat práci, na co se připravit, na co si dát pozor

•           Životní a pracovní podmínky v jednotlivých zemích, povinné registrace

www.uradprace.cz/eures

www.eures.europa.eu

 

 

10:10 a 14:10 hod. Dům zahraniční spolupráce - programy Erasmus+ a Evropský sbor solidarity - možnosti mobilit pro mladé

Vyjeď od světa, poznej sám sebe! Prezentace o možnostech mobilit pro mladé.   
Osobní zahraniční zkušenost je k nezaplacení a změní ti život! Přijď si poslechnout, jaké jsou možnosti mobilit pro mladé. Vyjet můžeš přes programy Erasmus+ a Evropský sbor solidarity, a to i když zrovna nestuduješ na vysoké. Možná zjistíš, že je to jednodušší, než sis myslel/a. Můžeš vyjet na krátkodobé výměny mládeže, nebo se stát evropským dobrovolníkem třeba až na rok. Ti, co odhodili obavy a šli do toho, se shodnou na tom, že vyjet na zkušenou do zahraničí bylo jedno z nejlepších životních rozhodnutí a rozhodně to stálo za to! 

 

 

10:30 a 14:30 hod. Czechitas z.ú. - Jak fungovat bezpečně v online světě 

Nezisková organizace Czechitas, která vzdělává ženy a děti v oblasti digitálních technologií se bude věnovat tématu bezpečnosti v online světě. Zjistíte, jak silné je vaše heslo, dostanete tipy na efektivní zabezpečení vašich e-mailových adres a dalších účtů, které v online prostředí používáte. Dozvíte se také, co je to phishing, jak ho rozpoznat a co nikdy nesdílet na internetu a proč to nedělat.  
 
 

 

10:50 a 14:50 hod. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje - Povolání policista = celoživotní poslání

Policie České republiky je jedním z největších a nejstabilnějších zaměstnavatelů v České republice. V současné době přijímáme nové policisty, nabízíme dlouhodobou práci, která má opravdový smysl a kde najdete široké možnosti uplatnění. Chcete mít přehled o tom, co se děje ve Vašem městě a jací lidé v něm žijí? Chcete přispět k pořádku v ulicích a k tomu, aby se Vaše rodina, přátelé a známí cítili bezpečně? Kontaktujte naše oddělení náboru: nabor.olomouc@pcr.cz.

 

 

11:10 a 15:10 hod. Univerzita obrany - více než vysoká škola 

Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v České republice. Vzdělává vojenské profesionály pro Armádu ČR a připravuje také civilní odborníky pro bezpečnostní systém státu a obranný průmysl. Během studia je možné získat titul Bc., Mgr., Ing., MUDr., MDDr. i Ph.D. a to na třech fakultách: technické, manažerské a zdravotnické. Fakulty vojenských technologií, Fakultě vojenského leadershipu a Fakultě vojenského zdravotnictví. Vojenští studenti jsou zároveň vojáci z povolání s řadou benefitů.

 

 

11.30 a 15.30 hod. Univerzita Palackého v Olomouci – Příklady dobré praxe aneb moderní podoba polytechnického vzdělávání na základních školách je zde!

Pedagogická veřejnost ví, že probíhají tzv. Velké revize RVP (https://velke-revize-zv.rvp.cz/), jejichž výsledkem bude nová podoba vzdělávání na školách v ČR. Je z pohledu budoucnosti rozvoj zručnosti dětí podstatný a jak ho realizovat? Je technická výchova jen pro chlapce nebo i pro děvčata? A co v zahraničí, též mají ve školách pracovní vyučování? Jak začlenit „pracovky“ do ŠVP? Účastníci nejen že získají odpovědi na uvedené otázky, ale budou moci diskutovat o aktuálních podmínkách ve školách. Získají též spoustu metodických námětů, jak učit „pracovky“, aby děti bavily. Jeden z lektorů, účastnící se diskuse, bude učitel působící na základní škole. Bude prezentovat vlastní zkušenost s rozvojem zručnosti dětí na jejich škole. Diskuse je doprovázena možností inspirovat se na praktických workshopech přímo na burze.  Určeno pro učitele a ředitele základních škol. Více ZDE.

 

 

 

11.50 a 15.50 hod. Edwards, s. r. o. – Budoucí zaměstnance vtahujeme do světa vakua již na ZŠ a SŠ

Jak může firma podpořit zájem studentů o technické obory? Edwards zvolil různé cesty - poskytuje školám technické vybavení, zve studenty na exkurze a odborné přednášky, nabízí jim stipendijní a absolventské programy a pracovní uplatnění formou odborných praxí, brigád a stáží.

 

 

 

12.10 a 16.10 hod. Inovační centrum Olomouckého kraje – platforma NašlápnuTO

Inovační centrum Olomouckého kraje propojuje svět vědy, výzkumu, inovací s businessem.  Pod vlastní platformou NašlápnuTO, prostřednictvím motivačních přednášek a workshopů podporujeme studenty v podnikavosti, kreativitě. Pomáháme začínajícím podnikatelům rozvíjet podnikatelský nápad, pomocí konzultačních služeb a mentoring startupů, případné navázání na investora. 

 

Aktivity jsou financovány v rámci propagační kampaně k podpoře polytechnického vzdělávání z projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje III.

 

 

Soutěže pro žáky a studenty

Soutěže na stáncích vystavovatelů

 • celkem 35 stánků, kde mohou žáci a studenti soutěžit o ceny
 • seznam vystavovatelů, kde probíhá soutěž najdete v soutěžním lístku
 • pro účast v soutěži je nutné zúčastnit se 3 soutěží
 • losování v časech 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15 a 15:15 hod., kdy v každém čase bude vylosováno minimálně 10 výherců
 • seznam vystavovatelů, kteří darují ceny do soutěží 

 

Instagramová soutěž o dron (dron s GPS - SJ R/C SJ70w)
 • soutěž bude probíhat na Burze práce a vzdělání dne 13.10.2022 na Výstavišti Flora
 • úkolem je navštívit stánek firmy Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o., splnit úkol na stánku a vyplnit los totožný na instagramový příspěvek @BurzaPaV
 • losování vítěze bude v 16:00 hod. na pódiu pavilonu A
 • pro předání musí mít soutěžící číselný los totožný s uveřejněným číslem na instagramovém příspěvku a musí prokázat, že je žák/student (žákovská kniha, index, aj.)
 • podrobné podmínky soutěže najdete ZDE
 • Instagramový příspěvek soutěže ZDE(@burzapav) nebo můžete využít QR code 

 
Za cenu do soutěže děkujemě firmě Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o.
  

Pohovory nanečisto 

Na vybraných stáncích vystavovatelů si může student či zájemce z řad široké veřejnosti zkusit pohovor s personalisty.  Díky pohovorům nanečisto získají zájemci cennou zpětnou vazbu, kterou mohou využít při skutečném přijímacím pohovoru.

Pohovory nanečisto si můžete zkusit na vybraných stáncích:

 

 • Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
 • PANAV, a.s.
 • KEESTRACK - CZ, s. r. o.
 • Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Nabídky vystavovatelů pro školy

Již každoročně pro návštěvníky burzy zpracováváme souhrnný dokument, který obsahuje rozlišnou nabídku vystavovatelů pro žáky a studenty. V přiloženém souboru najdete např. exkurze, praxe, brigády, dny otevřených dveří aj.

 • nabídky vystavovatelů najdete ZDE

 

Katalog Burzy práce a vzdělání Olomouc

 

Již každoročně pro návštěvníky burzy zpracováváme katalog, který obsahuje seznam vystavovatelů, orientační plánek a doprovodný program společně s užitečnými odkazy. 

 

 • katalog najdete ZDE