Organizátoři Prostějov

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad práce České republiky je partnerem v oblastech: hlášení volných míst, zprostředkování zaměstnání, poskytování finančních prostředků pro Vaše podnikání, kariérového poradenství, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, státní sociální podpory, dávek pro osoby se zdravotním postižením, příspěvku na péči, pomoci v hmotné nouzi, inspekce poskytování sociálně-právní ochrany a dávek pěstounské péče. Úřad práce poskytuje cílené poradenství uchazečům o zaměstnání, zájemcům o zaměstnání, zaměstnavatelům i veřejnosti.

 

www.uradprace.cz

Adresa: nám. Spojenců 2632/13, 796 01 Prostějov 1

E: podatelna.pv@uradprace.cz

M: 800 779 900


IPS

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS) poskytuje poradenské služby všem občanům, kteří chtějí získat či zvýšit svou kvalifikaci nebo potřebují poradit při změně povolání. IPS při poskytování svých služeb úzce spolupracuje i se základními a středními školami a s ostatními sociálními partnery. Více informací naleznete na webu IPS.

 

Kontakt:

Mgr. Veronika Berková                               

M: +420 950 154 432                                   

E:  veronika.berkova@uradprace.cz            

  OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA V PROSTĚJOVĚ

JE VAŠIM PARTNEREM PRO ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ

STAŇTE SE ČLENEM!

Podporujeme rozvoj podnikání, hájíme zájmy svých členů, poskytujeme odborné poradenství ze všech oblastí podnikání, organizujeme vzdělávací akce, zajišťujeme služby pro exportéry, včetně veletrhů a výstav v zahraničí, realizujeme projekty podporované z programů EU, jsme povinným připomínkovacím místem zákonů, zajišťujeme služby v rámci Czech POINT, ověřujeme doklady pro mezinárodní obchod - certifikáty o původu zboží a celní dokument KARTNET ATA.

 

www.okhpv.cz

Adresa: Lidická 6, 796 01 Prostějov

E: ohkpv@ohkpv.cz

 M: 604 403 345

 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY

Svaz průmyslu a dopravy ČR je nestátní, dobrovolnou, nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v ČR.

SP ČR je největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu. Svou tradicí navazuje na Český svaz průmyslníků založený v roce 1918.

Je tzv. povinným připomínkovým místem k návrhům mnoha právních předpisů ovlivňujících hospodářskou, sociální a environmentální legislativu.

Jeho posláním je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné a individuální zájmy svých členů, a to také v rámci evropských a mezinárodních organizacích.

Své priority definuje a hají v těchto oblastech: legislativní proces a právní prostředí; podmínky pro investice; trh práce; vzdělávání; výzkum, vývoj a inovace; rozvoj digitální ekonomiky; energetická politika; doprava; životní prostředí; podpora exportu; daně; fondy EU a Evropská unie.

V Olomouckém kraji Svaz sdružuje zaměstnavatele z různých průmyslových odvětví, například strojírenského, automobilového, elektrotechnického, chemického, dopravy a logistiky, informačních technologií, kovodělného, hutního, cementářského a dalších.

Hlavním úkolem regionálního zastoupení je monitorovat a hájit zájmy a potřeby členské základny v Olomouckém kraji a na základě toho iniciovat a rozvíjet spolupráci se státní správou, samosprávou, vzdělávacími institucemi a dalšími regionálními organizacemi.

Burzy práce a vzdělání v Olomouckém kraji jsou příkladem takovéto regionální aktivity Svazu a dobrým příkladem spolupráce s regionálními partnery ve prospěch zaměstnavatelů a odborného školství

Více informací o Svazu průmyslu a dopravy ČR najdete na www.spcr.cz.

 

Kontakt na regionální zastoupení Svazu průmyslu a dopravy:

Richard Koubek, regionální manažer

Adresa: Kosmonautů 8, 779 00 Olomouc

E: rkoubek@spcr.cz

M: 733 643 511