Vystavovatelé Přerov - Školy

Heslo/mottoLogoPředstaveníOdkazy
 

 

AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o.

AGEL SZŠ a VOŠZ je školou, jejíž cílem je podílet se na vysoce kvalitní přípravě nelékařského zdravotnického personálu. Nabízíme obor Diplomovaná všeobecná sestra v denní i kombinované formě na AGEL Vyšší odborné škole v Přerove, Ostravě nebo v Českém Těšíne.

 Škola je vybavena moderní technikou a odpovídá nejnovějším trendům. Díky návaznosti na zdravotnická zařízení skupiny AGEL škola realizuje nadstandardní praxi a současně je schopna studentům zajistit pracovní uplatnění v průběhu i po dokončení studia. Výhodou je také stipendijní program skupiny AGEL. Veškeré aktuální informace ohledně přijímacího řízení a dnů otevřených dveří najdete na stránkách školy. Školu je možno navštívit kdykoliv po předchozí telefonické domluvě.

 

webové stránky

 

 

Moravská vysoká škola o.p.s

DOD: Termín bude zveřejněn na webu školy.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. je etablovanou soukromou školou poskytující ekonomické vzdělávání především v regionu Olomouckého kraje. Naším cílem je neustálé zkvalitňování studia a vysoká míra uplatnitelnosti absolventů na trhu práce (přes 99 %). V současné době MVŠO poskytuje vzdělávání v bakalářském a magisterském programu: Ekonomika a management, jak v prezenční, tak v kombinované formě. Nabízíme také možnost studovat akreditovaný program Economics and Management v anglickém jazyce. Velký důraz je kladen na praxi studentů, která je promítnuta do povinného množství hodin na praxích ve firmách, při zpracovávání případových studií a realizací projektů společenské odpovědnosti. Aby naše vzdělávací i vědecká práce byla na světové úrovni, spolupracujeme s řadou více než čtyřiceti renomovaných institucí.

 

webové stránky

studijní obory

Škola, kde začne tvoje kariéra!

Střední průmyslová škola Hranice

Střední průmyslová škola v Hranicích je tu pro své žáky již více než 75 let – spojuje tradici s novými způsoby výuky. Nabízí kvalitní zázemí žákům v procesu teoretického i praktického vzdělávání, ubytování a sportovního vyžití.

webové stránky

studijní obory

video

Svět techniky – svět nás všech

 

Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2

Vzdělání v maturitních oborech 78-42-M/01 Technické lyceum – informační technologie, 23-41-M/01 Strojírenství, 26-41-M/01 Elektrotechnika – zaměření na techniku počítačů a zaměření na počítačové řízení.

 

webové stránky

studijní obory

video

facebook

Moderní škola s dlouholetou tradicí

 

Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou

SPŠ stavební v Lipníku nad Bečvouje státní střední škola technického směru s dlouholetou tradicí nabízející vzdělání v oboru stavebnictví a grafického designu vhodné pro chlapce i dívky.
Denní čtyřleté studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Absolventi oboru stavebnictví se uplatní v povolání stavební technik, např. v oblasti přípravy a realizace staveb a investic, v projekční kanceláři, v oblasti provádění staveb v pozici stavební technik, mistr nebo stavbyvedoucí.
Své uplatnění nacházejí také v oblasti správních institucí jako referenti státní správy a samosprávy, na stavebních úřadech, v odborných stavebních laboratořích a zkušebnách i jako pracovníci marketingu ve výrobě a při prodeji stavebních materiálů a výrobků.

Absolventi grafického designu se mohou uplatnit v grafických studiích, architektonických nebo realitních kancelářích.

Výhodou je značná flexibilita našich absolventů.

Po složení maturitní zkoušky jsou také připraveni ke studiu na vysokých školách, zejména technického zaměření, architektury nebo grafického designu.

 

 

webové stránky

studijní obory

 

 

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc

Od  školního roku 2023/24 je možné studovat nový obor-Informační technologie. Od září 2019 škola rozšířila prostory o nové moderně vybavené učebny, k dispozici Wi-Fi připojení, posilovna. Účast na zahraničních stážích a tuzemských exkurzích, středoškolských soutěžích a mezinárodních projektech. Nabízíme zdarma Kroužek 3 D Modelování pro žáky základních škol. Nabízíme zkrácené studium pro absolventy gymnázií a netechnických středních škol v dálkové formě vzdělávání.

webové stránky
Škola s tradicí – škola s budoucností

 

Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

Střední škola elektrotechnická se specializuje na výuku elektrotechniky a výpočetní techniky. Sídlí v Lipníku nad Bečvou, kde nalezneme samotnou školu, budovu dílen, sportovní halu a domov mládeže se školní jídelnou. Součástí školy je odloučené pracoviště v Přerově, tzv. polygon, které je špičkově vybavené pro odborný výcvik, včetně prací ve výškách. Takových pracovišť je jen několik v České republice. Zřizovatelem školy je Olomoucký kraj. Elektrotechnické obory jsou podporovány Olomouckým krajem formou stipendia. Škola je partnerskou školou Skupiny ČEZ a partnerskou školou S-Power Energies pro výuku fotovoltaických systémů. Dále spolupracuje s řadou společností v regionu střední Moravy, které podnikají v oblasti energetiky, elektrotechniky, informační technologie a dopravy. Škola je členem Okresní hospodářské komory Přerov. Střední škola elektrotechnická je moderní škola s atraktivními obory, o kterou je zájem. To potvrzuje i dynamicky rostoucí počet žáků, kteří na škole studují.

 

webové stránky

studijní obory

video

facebook

instagram

youtube channel

 

 

Střední škola grafiky a médií Olomouc

Propojujeme kreativitu s technickou odborností. Máme dlouholetou tradici v polygrafickém vzdělávání. Klademe velký důraz na technické vybavení školy a propojení našich oborů s praxí, spolupracujeme s grafickými firmami po celé České republice.

 

webové stránky

 

 

Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7

Učební a studijní obory, které vám nabízíme, vycházejí z potřeb praxe. Chceme, aby naši absolventi liby odborně zdatní, jazykově vybavení, sebevědomí a samostatní 

webové stránky

studijní obory

video

facebook

instagram

youtube channel

 

 

Střední škola nábytkářská a obchodní v Bystřici pod Hostýnem

Je hrdá na více než 60leté působení a nejširší spektrum nabídky učebních a studijních oborů v oblasti nábytkářství a zpracování dřeva v kraji. Nachází se v regionu s bohatou nábytkářskou historií, v kolébce světoznámé unikátní výroby ohýbaného nábytku. Škola aktivně spolupracuje s řadou tradičních i soudobých výrobců nábytku v okolí, a to nejen v průběhu profesní přípravy žáků, ale i při jejich uplatnění po úspěšném zakončení studia.

webové stránky

facebook

instagram

 

 

Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146

Střední škola řezbářská v Tovačově má dlouhou tradici. Vyučuje se zde učební obor truhlář, truhlářské práce zaměřené na zpracování dřeva, studijní obor uměleckořemeslné zpracování dřeva se zaměřením na práce řezbářské a studijní obor design interiéru a nábytku zaměřený na návrhy interiéru a nábytku.

DOD: říjen 2023 - 20.10. /8 - 17 hod./, 21.10. /8 - 12 hod./ prosinec 2023 - VÝSTAVA 14.12. - 15.12.2023 /8 - 17 hod./ DOD - únor 2024 - 23.2.24 /8 - 17 hod./,24.2. /8 - 12 hod./ červen 2024 - VÝSTAVA 19.6. - 20.6.2024 / 8 - 17 hod./
Bezbariérový přístup: ne

webové stránky 

studijní obory

video

Dejte přednost jistotám a budoucnosti technických povolání a řemesel.

 

Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8

Nabízíme velmi rozmanité a zajímavé obory vzdělání s maturitou i s vyučením v oblasti optiky, programování, robotiky a mechatroniky, strojírenství, stavebnictví nebo dopravy a logistiky.

Kromě praxe v moderních školních laboratořích a dílnách, můžeš získat neocenitelné praktické zkušenosti i v některé ze spolupracujících firem. U nás můžeš dosáhnout na krajská stipendia nebo firemní stipendia žáků oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou a výučním listem.

 

webové stránky

studijní obory

video

 

 

 

Střední škola technických profesí, Olomouc, Kosinova 4

Střední  technická škola zajišťující vzdělánív oborech na elektrotechnických, strojírenských a obchodních.

 

 

webové stránky
   

 

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Zemědělská škola Přerov je první odbornou školou tohoto typu založenou na Moravě. Cílem školy je bezmezně naplňovat krédo směřování výuky „Učíme se pro život, ne pro školu“ a poskytovat plnohodnotné vzdělání s maximálním u uplatněním žáků v praxi a v dalším studiu.

 

webové stránky
   

 

 

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Proč studovat na VŠLG ? VŠLG se dlouhodobě specializuje na výuku logistiky a všech přidružených oborů. Může se to zdát jako relativně úzká specializace, ale obchod, transport a skladování jsou podle studie firmy Deloitte druhou největší složkou světového HDP, a navíc v dnešním globalizovaném světě mají rychlou vzrůstající tendenci. Z tohoto důvodu se poptávka po odbornících z řady logistiky a dopravy každoročně zvyšuje. Díky tomu studenti VŠLG mohou počítat s tím, že po absolvování studia si budou moci vybírat z lukrativních nabídek od předních zaměstnavatelů v oboru.

 

webové stránky
 

 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3

DOD: 1. 12. 2023, 17. 1. 2024, 20. 3. 2024, bezbariérový přístup: ano, částečně. Přij. říz. se skládá z výsledku PZ, prospěchu ze ZŠ a bonusových bodů za účast v soutěžích. Zaměřujeme se na zájemce o techn. vzdělání, kteří se chtějí uplatnit v praxi nebo studovat na VŠ, VOŠ. V rámci oboru Elektrotechnika nabízíme od 3. ročníku možnost volby ze 2 zaměření-Automatizace a Telekomunikace. VOŠ-studium oboru Aplikace výpočetní techniky ve 2 zaměřeních-Ekonomika a Telekomunikace a automatizace. Studenti jsou přijímáni bez PZ na základě průměru ze 4. ročníku SŠ a mat. vysvědčení. Snažíme se zaplnit mezery vyššího tech. a ekonom. vzdělávání v regionu, reagovat na požadavky trhu práce.

 

webové stránky